OM BLOMMAN

Blomman är en liten väl fungerande förskola med två avdelningar belägen i ett lugnt kvarter på Järnåkra-Nilstorp området i Lund.


Vi arbetar efter läroplanen för förskolan där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På det viset lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi bemöter varje barn med intresse och engagemang.


Vår miljö både ute och inne är lekfull trygg och lärorik. Blommans förskola drivs som en ekonomisk förening och som förälder förväntas du inte bidra med speciella arbetsinsatser.

Bild-Blomman