FÖRSKOLA OCH HEM

Vi vill ha ett nära samarbete och en tillitsfull relation med vårdnadshavarna. Vi ser förskolan som ett komplement till hemmet.Detta gör vi genom:

  • Att vi ger en god introduktion i förskolan och är lyhörda och respekterar vårdnadshavarnas åsikter.
  • Att vi erbjuder utvecklingssamtal och föräldrasamverkan.