HÄLSA OCH RÖRELSE

Vi uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet. Barnen får möjlighet att utöka sin motoriska kompetens. Vår inställning är att rörelse ska vara glädje.Bild-Hälsa

Detta gör vi genom:

  • Att vi har gymnastik och rörelse regelbundet både ute och inne. Vi hjälper barnen att utveckla sin kroppsuppfattning och sin koordinationsförmåga. Vi har avslappning och massage.
  • Att barnen är utomhus minst en gång per dag.