LEKEN

Vi ger leken ett stort utrymme, eftersom barn erövrar omvärlden genom lek. Leken hjälper barnen att bearbeta intryck och erfarenheter. Den sociala, känslomässiga, motoriska och intellektuella förmågan utvecklas. I leken sker ett möte mellan den yttre världen och den inre världen.Bild-Lek

Detta gör vi genom:

  • Att vi har en tillåtande och respektfull inställning till leken, leken är både glädje och djupt allvar. Vi ser till att det finns mycket tid för lek och fantasi.
  • Att vi har inspirerande material som stimulerar och inbjuder till fantasifulla lekar. Vi är medlekare, ger små ledtrådar som utvecklar och för leken framåt.