MATEMATIK

Vi vill ge barnen tilltro till sin egen förmåga. Vi utmanar barnen i matematiskt tänkande och lärande utifrån det som är relevant i förskolan. Vi arbetar medvetet med att synliggöra matematiken i vardagen.Bild-Matematik

Detta gör vi genom:

  • Att vi stimulerar förståelsen för matematiska begrepp, bland annat med hjälp av material som är direkt utformat för matematik.
  • Att vi samtalar om matematik och använder den för att undersöka och prova olika idéer.