NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Vi vill utveckla barnens intresse och förståelse för naturen kretslopp. Vi ger barnen tillfälle att utforska och reflektera kring naturvetenskapliga teorier. Barnen lär sig skapa mening i sitt utforskande.



Bild-Teknik

Vi försöker fånga barnens intresse för teknik genom att hitta fantasifulla lösningar på tekniska vardagsproblem.



Detta gör vi genom:

  • Att konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Att vi gör naturvetenskapliga experiment och tillsammans utforskar vad som händer.