NORMER OCH VÄRDEN

Vår förskola präglas av omtanke och värme. Barnen ska lära sig att ta hänsyn, respektera och förstå människors lika värde. Genus innebär för oss att ge alla lika möjligheter, att tillföra istället för att ta ifrån.Detta gör vi genom:

  • Att vi bekräftar varje barn och stimulerar deras samspel och delaktighet. Barnen lär sig att hantera konflikter och sätta ord på sina känslor. De lär sig förstå sina rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan för allas lika värde.
  • Att vi belyser och reflekterar runt etiska frågor. Barnen lär sig att vara rädda om vår miljö på förskolan och vårt lekmaterial samt att visa respekt för allt levande i närmiljön.