SKAPANDE

Vi har ett förhållningssätt till barn och skapande som utvecklar kreativiteten. Det är skapandeprocessen i sig som är viktig, inte slutresultatet.Bild-Skapande

Detta gör vi genom:

  • Att vi har en positiv skapande miljö där barnen ges tillfälle att utforska olika tekniker och material.
  • Att vi väcker barnens intresse för konst och ger dem möjligheter att tolka och reflektera över sina egna och andras bilder.