SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Vi vill ge barnen en berikande språkmiljö. Målen är att barnet ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord och sitt intresse för skriftspråk. Kommunikation uppmuntras och barnen ges många tillfällen att förmedla och uttrycka sina upplevelser.Bild-Dikt

Detta gör vi genom:

  • Att vi sätter ord på det som händer och ställer frågor till barnen för att få dem att reflektera. Vi läser och samtalar om böckers innehåll.
  • Att vi hjälper barnen göra egna berättelser, poesi och rim. Vi sjunger, dramatiserar och går på olika kulturarrangemang.