TRYGGHET

Vi vill att varje barn ska utvecklas till självständiga individer och känna trygghet och tillit på Blomman. Vi erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.Bild-Trygghet

Detta gör vi genom:

  • Att vi uppmärksammar och samtalar med varje barn.
  • Att vi uppmuntrar barnen att visa känslor och empati.