UTVECKLING OCH LÄRANDE

Vi vill lägga grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande och vi vill ta tillvara och stärka barnens intresse och tillföra nya erfarenheter.Bild-Utveckling

Detta gör vi genom:

  • Att vi har ett förhållningssätt som grundar sig på respekt för barnens förutsättningar och deras behov.
  • Att vi hjälper barnen att utforska och möta omvärlden genom att vara medupptäckare. Vi tar tillvara på flödet av barnens tankar, intressen och idéer.